БИ СИ АЙ ЕАД
БИ СИ АЙ ЕАД поставя началото на развитието на мащабни проекти за добив на електроенергия от Слънцето в България (минимум 5 МВт).
повече
Компетентност
  • Правен, технически и икономически анализ на настоящата нормативна база и прогноза за бъдещи регулаторни промени
  • Идентифициране и избор на обекти...
повече
Контакти
София 1421
ж.к."Лозенец",
ул."Горски пътник" 49
тел.: + 359 2 964 0770
факс: + 359 2 964 0771
мобилен: + 359 899 815 615
e-mail: office@bci-energy.com
 
Иновация
БИ СИ АЙ ЕАД отговаря за изграждането фотоволтаични електроцентрали с първо- класни технологии, позволяващи оптимално генериране на електрическа енергия и същевременно щадящи околната среда.
повече
Професионализъм
Водещо за екипа ни е качественото обслужване на нашите партньори, гарантирано от дълбокото разбиране и познаване на местните структури, процеси и свързаните с тях нормативни и технически изисквания, както и от съществуващите контакти със ...
повече
Отговорност
Неизменна част от нашия бизнес са грижата за околната среда и подпомагането на ико- номическото развитие на общините, където се реализират проектите, с осъществяването на мащабни инвестиции, от които печелят и те ...
повече
 
Начало Профил Проекти Партньори Връзки Контакт