Нищо не блести по-силно от слънцето

Слънцето генерира на всеки час енергия, достатъчна да задоволи световната нужда от електричество за цяла година.

ЗА НАС

БИ СИ АЙ ЕАД е иновативна, българска компания, създадена като дружество с инвестиционна цел в областта на възобновяемите енергийни източници, предимно фотоволтаичните електроцентрали

overview1

Нарастващата консумация на електроенергия, както и глобалното затопляне засилват нуждата от производство на неизчерпаема, екологично чиста енергия. Все по-актуалните и обсъждани последици от промяната на климата в световен мащаб водят до глоби за вредни емисии, докато инвестициите във възобновяема енергия се поощряват чрез приоритетно присъединяване на производителите към мрежата, гарантиран срок за задължително изкупуване на електроенергията, преференциални цени, съкратени срокове, облекчени режими и финансово подпомагане.

БИ СИ АЙ ЕАД е перфектно позиционирана, за да използва тази нова пазарна тенденция. Компанията осигурява предимство и гъвкавост при посрещане на предизвикателствата на местния пазар при осъществяването на отделните етапи на инвестиционните проекти до въвеждането им в експлоатация. Сътрудничеството със стратегически партньори гарантира успешното реализиране на мащабни проекти, съвместявайки опит, инженерен, техническинаучен и финансов потенциал. Целта ни е да станем една от водещите компании за генериране на зелена енергия в България.

solar-panel

КОМПЕТЕНТНОСТ

Възобновяемата енергия вече представлява неизменна част от всеки благонадежден и стабилен енергиен микс. БИ СИ АЙ ЕАД разполага с ресурсите и със силен екип от професионалисти с дългогодишен опит в бранша, на които може да разчитате за осъществяване на всеки проектен етап - от набавянето на необходимите разрешения и лицензи, през фазата на изграждане на инсталацията до пускането й в експлоатация. Ние ще Ви подкрепяме при всяка стъпка на този проект и на следващия.

Правен, технически и икономически анализ на настоящата нормативна база и прогноза за бъдещи регулаторни промени

Идентифициране и избор на обекти, подходящи за инвестиция, закупуване/ наем на имоти

Предпроектни проучвания, маркетингови анализи и стратегии в областта на ВЕИ

Определяне и структуриране на инвестицията, оформяне на регулаторен финансов модел

Консултации и съдействие при изграждане на отношенията с регулаторните органи

Смяна на статута на земята

Придобиване на строителни разрешения

Сключване на договор за присъединяване

Разрешение за пускане в експлоатация

Проектна и инженерингова дейност

Проектиране на електроцентралата

Изграждане

Тестване

Присъединяване към електрическата мрежа

Допълнителни услуги за функционирането на електроцентралата

Предаване на завършената електроцентрала

На всеки три дни Слънцето дава енергия равняваща се на световните запаси на нефт, въглища и газ.

Ценности

Залагайки на фотоволтаичната енергия, БИ СИ АЙ ЕАД допринася за устойчивото ни икономическо и екологическо развитие чрез производството на неизчерпаема, зелена енергия за едно по-чисто и сигурно бъдеще.

Професионализъм

Водещо за екипа ни е качественото обслужване на нашите партньори, гарантирано от дълбокото разбиране и познаване на местните структури, процеси и свързаните с тях нормативни и технически изисквания, както и от съществуващите контакти със съответните регулаторни органи и с утвърдени в международен мащаб инвеститори.

Иновация

БИ СИ АЙ ЕАД отговаря за изграждането фотоволтаични електроцентрали с първокласни технологии, позволяващи оптимално генериране на електрическа енергия и същевременно щадящи околната среда.

 

Отговорност

Неизменна част от нашия бизнес са грижата за околната среда и подпомагането на икономическото развитие на общините, където се реализират проектите, с осъществяването на мащабни инвестиции, от които печелят и те в дългосрочен план, включително и с откриване на нови работни места и обучения на специалисти за целта. 

50

MWp инсталирана мощност

181,776

инсталирани фотоволтаични панела

18,000

домакинства осигурени с екологично чиста енергия

94,000

тона спестени CO2 емисии годишно

ПРОЕКТИ

Фотоволтаична електрическа централа Казанлък с инсталирана пикова мощност - 50 MWp

Соларните електроцетрани са задължителна част от всеки благонадежден енергиен микс, гарантиразщ независимост и опазване на околната среда

Партньори

За повече информация за нашите партньори, моля посетете техните сайтове

Our Partners

Изпратете запитване

  • captcha

Property of BCI JSC. Copyright 2016 BCI JSC. All Rights Reserved.